Jäsentietolomake


*  Merkityt kentät pakollisia! / Marked fields are required!

Harrastajan tiedot / Trainees information:

* 

* 

* 

* 

Alkeiskurssi / Basic CourseKausiharjoitukset / Regular TrainingPerhetaekwondo / FamilytaekwondoJuniorit / Ilvekset / Juniors


Huoltajan Tiedot (Alaikäisen huoltaja täyttää):
Guardians Information (Guardian of an underaged child fills):


Jos perheestä aloittaa useampia (harrastajia ja perhetaekwondon lapsia tai toinen huoltaja):
If more than one participates from your family (trainees, children to familytaekwondo or other guardian):


Seuramme käyttää Whatsapp-sovellusta harrastajien, huoltajien ja valmentajien väliseen viestintään / tiedottamiseen seuratoiminnasta, taekwondosta, varusteista ja tapahtumista (Alaikäisen luvan päättää huoltaja).
Our club uses Whatsapp-application to inform trainees, guardians and coaches of any necessary information related to trainings, taekwondo, equipment and events (Guardian gives permission for underaged trainees).

* 
Kyllä / YesEi / No


(Alaikäisen luvan päättää huoltaja)
Permission to be in photos (Guardian gives permission for underaged trainees)

Tällä luvalla annan suostumukseni käyttää kuvia joissa esiinnyn seuran;
With this I give my permission to use my pictures for;

- WWW-sivustolla / Website
- Facebook / Instagram
- Seuran muut julkaisut (esim. historiikki / esittelyt) / Other publications
- Seuraa koskevissa uutisoinneissa ja opetusta esittelevissä lehti- ja tv-uutisissa / News etc. in newspapers or on tv

Lupa on voimassa seurasta eroamiseen asti tai kunnes se erikseen perutaan.
Permit is valid until resigning from the club or otherwise cancelled.

* 
Kyllä / YesEi / No

*